Produkter

EPOXY - BAS & HÄRDARE105 bas är grunden för hela WEST SYSTEM sortimentet som gör det möjligt att skapa olika typer av blandningar. 105 bas är en klar, ljus epoxi med låg viskositet som när den blandas med en av WEST SYSTEMS härdare kan användas till trä, glasfiber och olika metaller. Den kan användas vid olika temperaturer och härdar till en mycket stark massiv plast med mycket bra skydd mot fuktinträngning.

105 bas har utmärkta limnings- egenskaper och kan blandas med WEST SYSTEM olika fyllnadsmedel för att anpassas till spackling och utfyllnad för att därefter slipas till önskad form. När 105 rollas i samband med ytbehandling är det möjligt att arbeta med mycket tunna skikt som flyter ut utan bubblor. Epoxin blir helt genomskinlig när den härdar och kan sedan UV-skyddas med 2-komponent polyuretan klarlack.

105 bas har relativt hög flampunkt och är därmed betydligt säkrare än polyesterplast, den är dessutom lösningsmedelsfri vilket gör att den inte luktar eller avger lösningsmedels­ångor. Till varje förpackningsstorlek av 105 bas finns det en motsvarande härdare och doserings pump.

205 härdare är den vanligaste härdaren, den används för att ge snabb härdning där epoxin på kort tid når sin maximala styrka. När 1 viktsdel 205 härdare blandas med 5 viktsdelar 105 bas blir den härdade epoxin en utomordentligt stark plast, som ger mycket bra skydd mot fuktinträngning. Epoxiblandningen har dessutom överlägsna limnings och ytbehandlingsegenskaper. Brukstid vid 25°C är 10-15 min. Härdningstid till massiv plast vid 21°C är 5-7 tim. Härdningstid till full styrka vid 21°C är 5-7 dygn. Lägsta arbetstemperatur är +5°C. Lämpliga doseringspumpar (blandnigsförhållande 5:1) är 301, 306 och 309.

206 härdare har låg viskositet och blandas 1 viktsdel 206 härdare till 5 viktsdelar 105 bas. Blandningen får längre brukstid, men har samma egenskaper efter sluthärdning som vid användning av 205 härdare. Brukstid vid 25°C är 20-30 min. Härdningstid till massiv plast vid 21°C är 9-12 tim. Härdningstid till full styrka vid 21°C är 5-7 dygn. Lägsta arbetstemperatur är +16°C.

FYLLNADSMEDEL

Fyllnadsmedel

HÖG DENSITET

402 Hackad glasfiber
NYHET! Ett fyllnadsmedel med hög densitet och styrka framställt av bl.a hackad glasfiber, för mindre reparationer av struktur, kross-skador orsakade av slag i laminatet mm. Reparationen blir extremt stark, tålig och tät. Blandningsförhållande med WEST SYSTEM epoxy är i vikt ca 25% vilket ger en tjock pasta, appliceras med pensel och kan hållas på plats med en PVC-tejp eller "peel-ply" (vaxad duk) vilket ger en slät finish. Typiska användingsområden är exempelvis vid böldpest-reparationer där skadan har gått långt in i laminatet, skador på roder, centerbordstrummor samt alla skador som gått in i glasfibern och orsakat skador på strukturen.

403 Microfiber
En blandning av bomullsfibrer för användning som fyllnadsmedel vid limning. Epoxi med microfiber ger bra grundning av underlaget och har utmärkta utfyllnads egenskaper. Tillsätt 4%-16% (vikt) till bas/härdar blandningen. Kulör: Vit.

404 Högdensitet
Ett fyllnadsmedel utvecklat för att användas där höga belastningar från beslag mm förväntas. 404 kan också användas till hålkälsfogar och utfyllnad. Tillsätt 35%-60% (vikt) till önskad konsistens. Kulör: Vit.

405 Hålkälsfog
Detta är en blandning av cellulosa och andra fyllnadsmedel lämpliga till hålkälsfogar mm där träfärgat resultat önskas. Sprit- eller vatten baserad bets kan användas för att förändra färgen. Tillsätt 15%-25% (vikt) till bas/härdar blandningen. Kulör: Mörkt rödbrun.

406 Colloidal Silica
Allmänt fyllnadsmedel till limning, utfyllnad eller till hålkälsfogar. 406 är mycket lämpligt för att reglera viskositet på epoxi som skall användas på vertikala- och upp och nedvända ytor. Används också i kombination med andra fyllnadsmedel för att t ex förbättra konsistensen på utjämningsblandningar. Tillsätt 3%-8% (vikt) till bas/härdar blandningen. Kulör: Vit.

 

LÅG DENSITET

407 Lågdensitet
Ett fyllnadsmedel baserat på mikroballonger lämpligt för utjämning. Det är lätt, starkt och samtidigt mycket lätt slipat. Tillsätt 20%-40% (vikt) till bas/härdar blandningen. Kulör: Rödbrun.

409 Microsphere blend
NYHET! En helt vit blandning baserad på microballonger, designad för fyllnad och spackling av glasbiber. Då 409 blandas med WEST SYSTEM Epoxy med förhållande 10-25% i vikt, får man en len och krämig pasta som används för utfyllnad och spackling ovan reparationer. Den härdade blandningen blir väldigt enkel att slipa och eftersom kulören är vit är det enkelt att täcka den med färg eller gelcoat. Viktigt är att täcka med flera lager epoxy om den används UNDER vattenlinjen.

410 MicrolightTM
Ett fyllnadsmedel idealiskt för att skapa ett lättslipat och lättarbetat lättviktspackel lämpligt för stora ytor. MicrolightTM är myckat lätt att blanda i epoxin. Tillsätt 7%-16% (vikt). 410 håller samman även vid mycket tunna skikt. Det är också mycket ekonomiskt. 410 är inte lämpligt vid höga temperaturer och bör inte övermålas med mörka färger. Kulör: Mörkbrun

TUMREGEL - Hög densitet ger extrem styrka men är även tuffare att slipa, låg densitet ger lägre styrka och är lätt att slipa.

 

 

 
 

VÄVER & MATTOR


EpisizeTM armeringsmaterial är specialbehandlade för användning tillsammans med epoxiprodukter. De har överlägsna fysiska egenskaper gentemot andra system, särskilt jämfört med motsvarande produkter avsedda för laminering med polyesterplast.
Samtliga EpisizeTM produkter tillverkas med höga kvalitetskrav och under noggrann kontroll. EpisizeTM produkter testas regelbundet för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

EpisizeTM glasfiberväv
EpisizeTM glasfiberväv är idealisk för att skapa kompositlaminat och för att reparera skador i glasfiberlaminat. Produkterna kan även användas för att ge en slitstark skyddsyta på trä. De lättare typerna av väv blir om de mättas med WEST SYSTEM epoxi, helt transparenta och träunderlaget får ett helt naturligt utseende. EpisizeTM väv finns i 135, 200, 280, 450 och 540 gm/m2.

EpisizeTM glasfiberremsa
Glasfiberremsor lämpliga till förstärkning av slag i plywoodskrov, skarven mellan skrov/däck mm. När remsan används med WEST SYSTEM epoxi ökar brottstyrkan och risken för sprickbildning minskar, den ger dessutom en slitstark yta. EpisizeTM glasfiberremsor finns i 25, 50, 75, 100 och 150mm bredd, vikt 187 gm/m2.

701 EpisizeTM grafitfiber (kolfiber)
25mm heldragna grafitfiber med en hållfasthet på ca. 200.000 MPa. Grafitfiber är både starkare och styvare i förhållande till sin egen vikt än de flesta andra material som t ex. stål och lättmetall. Grafitfiber används i de flesta fall i kombination med glas- fiberväv. Fibertjocklek ca 0,25mm.

755 Peel Ply
Peel ply är en tunn vävd duk, impregnerad med släppmedel, som inte fastnar i epoxin. Den läggs ut på ytan innan epoxin härdat och får sitta kvar under härdningen. Drag sedan bort den och du får en jämnare yta som kräver mindre slipning före vidare behandling. Rulle, L:100m, B:1m eller remsa, 50 alt 100 mm bredd.